เข้มแข็งแค่ไหน ก็ต้องร้องไห้เป็น ของปะการัง คือหนังสือเล่มเล็กๆ ที่บรรจุถ้อยคำสั้นๆ อันลึกซึ้ง คมคาย  ให้ความหวังและกำลังใจ ให้แง่คิดในเชิงบวก จำนวน 100 บท บางครั้ง โลกไม่เข้าข้างเรา เพราะต้องการให้ใครสักคนมาอยู่ข้างๆ แทน

ข้อมูลหนังสือ