ความ สุขของกะทิ นวนิยายรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปี 2549 เดินทางมาถึงวันที่พิมพ์ครั้งที่หนึ่งร้อย ด้วยยอดพิมพ์ กว่า 500,000 เล่ม ในวาระพิเศษนี้ ทางสำนักพิมพ์จึงทำการเปลี่ยนปก เปลี่ยนรูปประกอบ เพื่อ เฉลิมฉลองให้กับหนังสือรางวัลซีไรต์ที่มียอดขายสูงที่สุดในประวัติ ศาสตร์ ผู้ที่ไม่เคยอ่านต้องซื้อ ผู้ที่เคยอ่านยิ่งต้องซื้อเก็บ สวยงาม ทรง คุณค่า น่าสะสม

ข้อมูลหนังสือ