เราเริ่มต้นทำ The Manual ฉบับ คน.งาน.มือ เล่มนี้ด้วยการตั้งคำถามว่า การทำงานช่าง งานคราฟต์ หรืองานฝีมือใดๆ สามารถกลายเป็นอาชีพหลักเลี้ยงชีพคนทำได้หรือไม่ ความนิยมของงานมือที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าตื่นเต้นนี้ สะท้อนถึงความเป็นไปได้ที่จะยึดอาชีพช่างฝีมือ ไปจนถึงสร้างเป็นธุรกิจที่ดีได้จริงหรือ

ระหว่างการทำงาน เราพบข้อเท็จจริงหลายอย่างเกี่ยวกับ Craft Movement ในบ้านเรา ตั้งแต่เริ่มต้นทำ The Manual เล่มแรกจนถึงเล่มปัจจุบัน เห็นได้ชัดว่าความสนใจงานช่างและงานมือของผู้คนเพิ่มขึ้นในภาพกว้าง มีเวิร์คชอปงานช่างเพื่อกระจายองค์ความรู้และบ่มเพาะคนอยากทำงานช่างแขนงต่างๆ ค่อยๆ เกิดขึ้นมากมาย แต่ขณะเดียวกันในฐานะของสื่อที่มุ่งแสวงหาตัวจริงมานำเสนอแก่ผู้อ่าน เรากลับพบว่าคนทำงานช่างตัวจริงไม่ได้หาง่ายขึ้นจากตอนทำ The Manual เล่มแรกเลย

ถ้าคุณเป็นคนที่ลงมือทำงานช่างอยู่จริงๆ คงตระหนักดีว่า งานช่างหรืองานฝีมือใดๆ ก็ตามล้วนต้องการการฝึกฝนอย่างจริงจัง เพื่อที่จะเรียนรู้ปัญหาเล็กๆ ยิบๆ ย่อยๆ ซึ่งซ่อนตัวอยู่มากมาย การเรียนรู้ถึงรายละเอียดเหล่านี้นั่นเองที่จะทำให้คุณกลายไปเป็น “ช่าง” ตัวจริง ซึ่งมีทั้งความรู้จากการลงมือทำและเต็มไปด้วยความเชี่ยวชาญ

ทว่า งานทำมือนั้นนอกจากจะใช้เวลามากกว่าการผลิตระบบอุตสาหกรรมด้วยตัวมันเองแล้ว ยังเป็นงานที่ต้องอาศัยทักษะ ซึ่งต้องการเวลาในการสั่งสมและฝึกฝนอีกไม่น้อยกว่าจะได้มา ดูเหมือนจะสวนทางกับหนทางสู่ความสำเร็จในเชิงธุรกิจที่ความรวดเร็วในการผลิตเป็นปัจจัยสำคัญ

เรื่องราวของ คน.งาน.มือ ที่นำเสนอในเล่มนี้ ได้เปิดให้เห็นรูปแบบที่หลากหลายของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับการทำงานมือที่รัก ไม่ว่างานนั้นจะให้ผลทางธุรกิจอย่างไรก็ตาม แต่เรื่องราวของพวกเขาเหล่านี้ย้ำกับเราว่า เมื่อคน งาน และมือ เจอกัน มันจะส่งผลดีต่อความรู้สึกนึกคิดและจิตใจของคนทำเสมอ

ภัทรศิริ อภิชิต

ข้อมูลหนังสือ