วิธีสร้างความสุข  - วิธีสร้างความสำเร็จซึ่งมีพื้นฐานมาจากความสุข  

• ความสำเร็จที่เกิดจากตัวเราเอง

• วิธีสร้างความสุข ความสำเร็จที่เป็นบุญ

• ศาสตร์แห่งสุขในหนังสือเล่มนี้ เป็นสากล นิยมใช้ในต่างประเทศ และมีความคล้ายคลึงกับที่พระพุทธเจ้าสอน

• มีแงคิดทั้งจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ มีงานวิจัยรับรองวิธีสร้างสุขที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้

ข้อมูลหนังสือ

  • สำเร็จทางโลกเพราะสุขทางธรรม
  • ผู้เขียน: ดร.ณัชร สยามวาลา
  • สำนักพิมพ์: Amarin Dhamma
  • จำนวนหน้า: 216 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กันยายน 2559
  • ISBN: 9786161814113