เมื่อปีกลาย 'หมิงยวี้' นางคณิกาผู้งามงดแห่งหอดอกบัว เพิ่งรอดพ้นจากการกล่าวหาว่ามีส่วนในการตายของหญิงคณิกาชื่อดังนางหนึ่ง แต่นางกลับต้องมาตกเป็นผู้ต้องสงสัยในเหตุฆาตรกรรมอีกครั้ง เมื่อนางเป็นผู้พบเห็นร่างไร้ศีรษะของผู้อุปถัมภ์นางอยู่ในบ้านอันเป็นที่นัดพบของทั้งสอง นางรู้ดีว่า 'อู๋ ไคเฟิง' จะช่วยนางได้ จึงได้ขอความช่วยเหลือจากเขาแม้จะเกลียดเขาปานใด

ทว่าความใกล้ชิดระหว่างทั้งสองกลับทำให้นางและเขาได้รู้หัวใจตัวเองมากขึ้น ท่ามกลางความสับสนวุ่นวายของคดีฆาตรกรรม บ่วงแร้วจากสัญญาทาสของแม่เล้า และความห่วงหาต่อน้องสาว ทำให้หมิงยวี้ต้องครุ่นคิดหนักถึงอนาคตของนาง ว่านางจะเลือกให้ชายหนุ่มมีส่วนร่วมอยู่ด้วยหรือไม่ หรือจะต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวต่อไป

ข้อมูลหนังสือ