ตัวอย่างไอเดียการตกแต่งบ้าน 8 หลัง จากประเทศไทย พม่า มาเลเซียเวียดนาม สิงคโปร์ ที่สามารถนำมาประยุกต์ในการตกแต่งบ้านได้ไม่ยากแนะนำการใช้วัสดุตกแต่ง, วัสดุก่อสร้าง, การวางผังพื้นที่ ที่เหมาะกับภูมิภาค

ข้อมูลหนังสือ