รวมเรื่องราวเกี่ยวกับผักและสมุนไพรพื้นบ้านของไทยแต่ละภูมิภาคที่นํามาบริโภคตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน แนะนําการปลูกเลี้ยง วิธีบริโภค สรรพคุณ พร้อมแนะนําแหล่งข้อมูลที่สามารถเยี่ยมชมได้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้สนใจ

ข้อมูลหนังสือ

  • Garden & Farm Vol.5 : ผักและสมุนไพรพื้นบ้าน
  • ผู้เขียน: อุไร จิรมงคลการ
  • สำนักพิมพ์: บ้านและสวน
  • จำนวนหน้า: 120 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2558
  • ISBN: 9786161809447