ถ้าจะให้นับดูว่ามีอะไรบ้างที่มีอยู่เพียงหนึ่งเดียวในเมืองไทยเป็นเอกลักษณ์แบบไทยแท้ๆ  แบบที่หาในบ้านอื่นเมื่องอื่นเป็นไม่มี บางอาจนึกถึงยิ้มสยาม  บ้างก็บอกว่าอาหารไทยหรืออาจตอบกว้างๆว่าศิลปวัฒนธรรม

ลืมคำตอบตามแพตเทิร์นเหล่านั้นไปก่อน เพราะ Thailand Only จะชวนคุณมาส่องวิถีชีวิตชาวไทยทุกระเบียดนิ้ว รับรองว่าจะอึ้ง ทึ่ง ซึ้ง และรักชาติไทยยิ่งกว่าที่เคยรัก

ข้อมูลหนังสือ