การปลูก “บอนไซ” ศิลปะการปลูกเลี้ยงต้นไม้แบบญี่ปุ่นที่นำแบบอย่างมาจากจีน แล้วพัฒนาเป็นศิลปะในแบบฉบับของตนเอง โดยวิธีเลี้ยงต้นไม้ไว้ในภาชนะขนาดเล็กให้ค่อยๆ เจริญเติบโต แล้วตัดแต่งรูปทรง เปลี่ยนดิน เปลี่ยนกระถาง เพื่อให้ได้ต้นไม้ที่มีลักษณะแบบธรรมชาติแต่มีขนาดต้นเล็กกว่า ปัจจุบันพัฒนาการปลูกเลี้ยงต้นไม้ให้ได้เล็กจิ๋วกว่ามาตรฐานของบอนไซปกติ ดังเช่นเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ ซึ่งบอกเล่าเป็นเทคนิคการปลูกและเลี้ยงบอนไซจิ๋ว โดยผู้เชี่ยวชาญบอนไซที่มีชื่อเสียง ซึ่งทำได้ง่ายมาก ไม่ลองไม่ได้จริงๆ

ข้อมูลหนังสือ