หญิงสาวตั้งใจฟัง เขาเชื่อว่าอีกไม่นานคงสามารถถามข้อมูลส่วนตัวจากเธอ เป็นการแลกเปลี่ยนได้ ทั้งอาจจะสอดแทรกข้อมูลด้านการบ้านการเมืองบางอย่างเพื่อชักจูง ขอเพียงสร้างความคุ้นเคยต่อกันให้เรียบร้อยก่อนมั่นใจว่าทุกประโยคที่ออกจากปากตัวเองล้วนเต็มไปด้วยความน่าสนใจ ข้อบกพร่องคงมีเพียงหนึ่งเดียว นั่นคือทั้งหมดล้วนเป็นเพียงเรื่องโกหก ทั้งชื่อ อาชีพ รวมไปถึงบุคลิกที่เขาแสดงออกยามนี้ไม่มีสิ่งใดเป็นความจริงเลย ทั้งหมดเป็นเพียงแค่เรื่องโกหกทั้งนั้น แต่จะสำคัญอะไรในเมื่อมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่เคยจะตระหนักรู้ถึงความจริงเป็นเพียงเบี้ยต่ำต้อยต้องยอมรับความจริงที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้มีอำนาจที่อยู่สูงกว่าเป็นธรรมดา

ข้อมูลหนังสือ

  • ประเทศเหนือจริง
  • ผู้เขียน: ปองวุฒิ
  • สำนักพิมพ์: แพรวสำนักพิมพ์
  • จำนวนหน้า: 239 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2558
  • ISBN: 9786161803940