"บ้าน บ้าน ฉบับที่ 6" เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น เพื่อไปดูวิถีชีวิตทางเลือกของชาวญี่ปุ่นที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ศิลปะ และวัฒนธรรม ไปพบกับคนตัวเล็กๆ ที่เลือกดำเนินชีวิตของเขาอย่างเรียบง่าย มั่นคง โดยมีศิลปะและธรรมชาติตั้งมั่นอยู่ในหัวใจ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต เรียบง่าย.. ทว่า.. มีความสุข.. กับงานที่พวกเขาเลือกทำ! เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจและใส่ใจการดูแลตกแต่งบ้านและสิ่งรอบกายอย่างมีสุนทรียภาพ โดยไม่ยึดติดกับค่านิยมของสังคมจนลืมความต้องการที่แท้ของตน

ข้อมูลหนังสือ