"ความรักของเคท โดโนแวน เกิดขึ้นเพราะบลัดดี้แมรี่หนึ่งแก้ว  และความรักของมิตเชลล์ ไวแอตต์ ก็เหมือนบลัดดี้แมรี่แก้ว

นั้นที่ซึมซับลงไปบนอกเสื้อสีขาว แผ่ลึกไปทั่ว แถมยังเป็นรอยเปื้อนที่ซักไม่ออก แม้จะจางไปบ้างตามกาลเวลา แต่ก็ฝัง

แน่นในความทรงจำและหัวใจ  เมื่อรอยเปื้อนที่ดื้อดึงนั้นถูกย้ำให้ชัดยิ่งกว่าเดิม ทั้งสองอาจไม่เหลือทางเลือกอื่นใด นอก

จากปล่อยให้สีแห่งรักติดอยู่เช่นนั้นตราบจนสิ้นลมหายใจ

ข้อมูลหนังสือ