ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ เราทุกคนต่างรักความสนุก แม้แต่คนที่ให้ความสำคัญกับงานเป็นอันดับหนึ่งก็ยังโหยหาสิ่งที่จะช่วยสร้างความเพลิดเพลินใจให้แก่ตนเอง “จงทำงานให้หนัก และสนุกกับชีวิตให้หนักยิ่งกว่า” เป็นคำกล่าวให้เราไม่ลืมที่จะสร้างสมดุลให้แก่ชีวิตและทำทุกสิ่งอย่างเอาจริงเอาจัง The Manual ฉบับนี้จึงเลือกนำเสนองานช่างในสองแนวทางแนวทางแรกเป็นงานช่างที่สร้างความสุขให้กับการทำงาน และแนวทางที่สอง เป็นงานช่างที่สร้างความสนุกนอกเวลาทำงาน ทั้งสองเรื่องนี้อาจดูเหมือนจะอยู่กันคนละฝั่ง แต่ต่างก็เป็นสิ่งสำคัญในชีวิต และเมื่อถูกเชื่อมถึงกันด้วยความเอาจริงเอาจังในการลงมือทำด้วยตัวเองแล้วความสุขและสนุกคงอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม

ข้อมูลหนังสือ