การบริหารแบบอะมีบาที่แนะนำในหนังสือเล่มนี้ เป็นเทคนิคการบริหารที่ดึงศักยภาพของมนุษย์ออกมาได้อย่างไม่มีขีดจำกัดโดยแท้จริงแม้ในโลกนี้มีเทคนิคการบริหารจำนวนมาก แต่สิ่งที่การบริหารจัดการแบบอะมีบาแตกต่างจากเทคนิคอื่น ๆ ไม่ใช่เพียงแค่เปลี่ยนแปลงกลวิธีการ  ตัดสินใจ และโครงสร้างขององค์กรหรือของงาน แต่ยังรวมถึงวัฒนธรรมองค์กรและแนวคิดการดำรงชีวิตของคนทำงานที่ไม่สามารถมองเห็น จนถึงค่านิยมอีกด้วย

ข้อมูลหนังสือ