การบริหารคนด้วยหลัก 5 ธาตุ คือ การจัดการ “คน” ตามหลักธาตุทั้ง 5 ระหว่างเจ้านายกับลูกน้อง เพื่อให้เข้าใจตัวตนธาตุแท้ของพวกเขา และทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ประสบความสำเร็จ
การบริหารคนด้วยหลัก 5 ธาตุ เหมาะกับคนทุกองค์กร ทุกวงการ ทุกระดับ ปรับใช้ได้จริง ทำให้เป็นผู้เข้าใจและบริหารคนอย่างยอดเยี่ยมได้ไม่ยาก

ธาตุไฟ (火) 
   ใจร้อน ตัดสินใจเร็ว มุ่งมั่นในการทำงาน
ธาตุน้ำ (水) 
   สุขุม รอบคอบ เข้าอกเข้าใจผู้อื่น
ธาตุไม้ (木) 
   เป็นตัวของตนเองสูง มีความคิดสร้างสรรค์
ธาตุทอง (金) 
   ยึดมั่นในกฎระเบียบ ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง
ธาตุดิน (土) 
   ความรู้มาก ชอบวางแผน มีตรรกะเหตุผล

ข้อมูลหนังสือ