หญิงที่ก้าวเกินถึงจุดสูงสุดของชีวิตลูกผู้หญิงคนหนึ่งจะเป็นได้ จากเด็กหญิงตัวเล็ก ๆ เข้าสู่วังหลวงในตำแหน่งนางสนมชั้นล่าง ไขว่คว้าโอกาสจนเป็นถึงพระมเหสีของจักรพรรดิแห่งแผ่นดินจีน และสุดท้ายได้เป็นถึงเจ้าชีวิตของผู้คนนับล้าน ด้วยความเกร่งกล้า เฉลียวฉลาด เฉียบขาด เกินชายชาตรีหลายคน ตลอดระยะเวลาที่เป็นดังนิยายนี้ ฮ่องเต้หญิงบูเช็กเทียน ทำนุบำรุงบริหารบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าเป็นอย่างดี ลบล้างความคิดที่ว่า “ผู้ชายต้องเป็นใหญ่” โดยสิ้นเชิง แต่เหตุใดยังมีคนเหยียบย่ำ ดูหมิ่น กล่าวหานางอยู่ ประวัติศาสตร์มักมี 2 ด้านเสมอ ฮ่องเต้หญิงบูเช็กเทียน เล่มนี้ กำลังรอให้พิสูจน์ตัดสินว่าเป็นเช่นไร


ข้อมูลหนังสือ