เศรษฐกิจตกต่ำทำให้ศักยภาพแข็งแกร่งขึ้น เป็นการพัฒนาเพื่อเตรียมตัวสู่ขั้นต่อไปอย่างก้าวกระโดด เปรียบดั่งดอกซากุระสวยงามที่บานสะพรั่งในฤดูใบไม้ผลิ กล่าวกันว่า ในช่วงฤดูหนาว ยิ่งหนาวเท่าใด ก็ยิ่งทำให้ซากุระเบ่งบานได้งดงามมากขึ้นเท่านั้น

บริษัทที่ใช้เศรษฐกิจตกต่ำเป็นตัวผลักดันให้พัฒนาเติบโตอย่างมาก เปรียบเสมือนซากุระที่ผ่านพ้นฤดูหนาวอันโหดร้าย และบานอย่างสวยงามเมื่ออากาศอบอุ่น

ข้อมูลหนังสือ