เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในเล่ม ปลุกพลังผู้นำในใจของทุกคนได้แน่นอน!

ผู้นำล้วนรอบรู้ เสียสละ ทำงานหนัก มุ่งมั่น มีปณิธานแจ่มชัดจนสร้างเป็นสโลแกนของบริษัทได้ นี่คือผู้นำที่ผู้เขียนเล่าให้เราฟัง เห็นชัด สนุก น่าติดตามทุกมิติ ทั้งเรื่องใหญ่เรื่องเล็ก เขียนไว้ครอบคลุม

-คนที่ไม่เคยต่อสู้กับสถานการณ์ความจริงจะไม่สามารถเป็นผู้นำได้เลย
-แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทางตะวันออกของญี่ปุ่นที่ทำให้โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์โตเกียวฟุกุชิมะหมายเลข 1 ระเบิด ไม่ใช่อุบัติเหตุ ผู้นำต้องรับผิดชอบอย่างไร
-ธุรกิจไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องทดลองเหมือนอย่างวิทยาศาสตร์ แต่เป็นดั่งชีวิตคนเราที่เต็มไปด้วยพลังของปัจจัยหลากลายเกินกว่าที่ทฤษฎีจะมาควบคุมหรือคาดเดาได้
-ผลกำไรเป็นเพียงเงื่อนไขหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจอยู่รอด แล้วปัจจัยพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ธุรกิจอยู่รอด แล้วปัจจัยพื้นฐานสำคัญของธุรกิจคืออะไร

ข้อมูลหนังสือ