การคิดว่าเรื่องปกติ เป็น เรื่องปกติก็ต้องเตรียมใจ

เจ้าอู๊ดชิตตะกะ ทำเป็นรู้ ที่ยังคงอมทุกข์ตัดสินใจมองดูมุมมองและนิสัยของจิตใจพร้อมกับหัวเราะเบา ๆ ไปพลาง เพ่งพินิจไปกับ 25 หัวข้อ เช่น “ความต้องการ” “ความกังวล” “ลืมรากเหง้า”

เล่มที่ 2 ต่อจาก “ที่อยู่ที่ยืนของเจ้าอู๊ดชิตตะกะ ทำเป็นรู้” พี่น้องในซีรีส์ “เจ้าอู๊ดชิตตะกะ ทำเป็นรู้ กับ บุตตะ”

หนังสือการ์ตูนขายดีที่เล่าเรื่องราวแทน“หัวใจ”

ข้อมูลหนังสือ