หนังสือเล่มใหญ่มีทั้งข้อมูลน่ารู้ เช่น ลักษณะเด่น ถิ่นที่อยู่ การหาอาหาร การสืบพันธุ์ ฯลฯ รวมถึงข้อมูลน่าทึ่งของสัตว์ยักษ์ใหญ่ระดับโลก 18 ชนิดทั้งที่อาศัยอยู่บนบกและในน้ำ เช่น วาฬสีน้ำเงิน ช้างแอฟริกา แมวน้ำช้าง นกกระจอกเทศ งูอะนาคอนดา หมีขั้วโลก แรดขาว กวางมูส  ปลาแสงอาทิตย์ 

เล่มเล็กมีข้อมูลของสัตว์ขนาดเล็ก 18 ชนิด เช่น แมลงหวี่ ค้างคาวคุณกิตติ นกฮัมมิงเบิร์ด แฮมสเอตร์ทะเลทราย กบลูกศรพิษ ไรน้ำ

กิมมิคของเล่มนี้ คือ เมื่อกล่าวถึงสัตว์แต่ละชนิด ก็จะปรากฏดอกไม้สีแดงอยู่ด้วย เพื่อให้ผู้อ่านประมาณขนาดตัวที่แท้จริงของสัตว์ชนิดนั้นได้ (เทียบกับขนาดของดอกไม้)

ลักษณะพิเศษของทั้ง 2 เล่ม: ตรงกลางหน้าปกหนังสือเล่มใหญ่มีหนังสือเล่มเล็กฝังอยู่ สามารถหยิบออกมาได้ จึงเท่ากับซื้อ 1 แต่ได้ถึง 2 เล่ม 

(เล่มใหญ่ 40 หน้า + เล่มเล็ก  40 หน้า)

ตัวอย่างหนังสือ https://www.youtube.com/watch?v=AYN_vNR3BfY

ข้อมูลหนังสือ