เล่มใหญ่มีข้อมูล เช่น ขนาด ลักษณะ จุดเด่น  ยุคและถิ่นอาศัย อาวุธ การป้องกันตัว ฯลฯ ของไดโนเสาร์ยักษ์ใหญ่ 18 ชนิด เช่น บรอนโตซอรัส สไปโนซอรัส  ที.เร็กซ์  คาร์โนทอรัส  เอดมันโตซอรัส อิกัวโนดอน 

เล่มเล็กมีข้อมูลของไดโนเสาร์ตัวเล็ก 18 ชนิด ที่บางชนิดขนาดพอ ๆ กับแม่ไก่ เช่น ไมโครแรปเตอร์  คอมป์ซอกนาทัส  หว่านหนานโนซอรัสไมโครเซราตัส ต้าตี้ซอรัส

กิมมิคของเล่มนี้ คือ เมื่อกล่าวถึงไดโนเสาร์แต่ละพันธุ์ ก็จะปรากฏไก่อยู่ด้วย โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านประมาณขนาดตัวที่แท้จริงของไดโนเสาร์  พันธุ์นั้นได้ (เทียบกับขนาดของแม่ไก่)

ลักษณะพิเศษของทั้ง 2 เล่ม: ตรงกลางหน้าปกหนังสือเล่มใหญ่มีหนังสือเล่มเล็กฝังอยู่ สามารถหยิบออกมาได้ จึงเท่ากับซื้อ 1 แต่ได้ถึง 2 เล่ม 

(เล่มใหญ่ 40 หน้า + เล่มเล็ก  40 หน้า)

ตัวอย่างหนังสือ https://www.youtube.com/watch?v=AYN_vNR3BfY


 

ข้อมูลหนังสือ