เทเรซา เฉิน หรืออาเหยาเป็นพนักงานล้างห้องน้ำที่ไม่เพียงต้องผ่าน ความสกปรกในหน้าที่การงาน แต่ยังผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่านทุกข์ผ่านสุข ผ่านร้ายและดีมามากมาย ทว่าเธอยังคงอดทนเดินหน้าสู้ต่อ จนกระทั่งถึงวันที่ม่านชีวิตปิดลง

ม่านชีวิต นวนิยายขนาดสั้น ชนะเลิศรางวัล “ประภัสสร เสวิกุล” ครั้งที่ 1 โดย ธนายุทธ ลีห์ขจร นวนิยายชีวิตสร้างสรรค์สังคมที่มีทัศนคติและมุมมอง ใกล้เคียงกับการมองโลกและชีวิตของประภัสสร เสวิกุลมากที่สุด

ข้อมูลหนังสือ