ถ้าได้อ่านหนังสือเล่มนี้ คุณจะรู้ทันทีว่าสิ่งสำคัญยิ่งกว่าพรสวรรค์ก็คือมุมมองชีวิตที่เป็นพลังล้ำค่าในใจ
แม้จะเกิดมาไม่ครบกาย แต่ด้วยพลังใจอันยิ่งใหญ่ เธอจึงไม่เคยรู้สึกเลยว่าตนผิดปกติ เธอทำทุกอย่างอย่างเป็นธรรมชาติ
และทำทุกอย่างที่อยากทำเพราะรู้ว่าเธอทำได้ นี่คืออีกหนึ่งแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ที่เราขอนำเสนอต่อผู้อ่านทุกท่าน

ข้อมูลหนังสือ