ณ เมืองเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง คนในเมืองสับสนด้วยความรู้สึกโลภ ขี้ขลาด และหวาดกลัว
 
ชายคนหนึ่งขมขื่นกับอดีตอันปวดร้าว  หญิงสาวคนหนึ่งกำลังแสวงหา
ความสุขทุกคนมีเวลาเพียง 7 วันที่จะตัดสินใจเลือกระหว่าง “ความดี” หรือ “ความชั่ว”
เทวดาและซาตานกำลังต่อสู้เพื่อหาพันธมิตรของตน  
 
เกมนี้มีผู้ชนะได้เพียงฝ่ายเดียว เทวดาหรือซาตาน  ความดีหรือความชั่ว

ข้อมูลหนังสือ