จินตนิยายสะท้อนความมืดบอดของเจ้าปกครองแห่ง "จูปาดาวา" ผู้ลุ่มหลงอำนาจ คบค้าคนทุศีล จนชาติล่มจม ตกอยู่ในเงื้อมมือต่างชาติ จำต้องอาศัยเด็กหนุ่มเลือดนักรบผู้มีธรรมปัญญา และเคล็ดวิชาอันลึกลับประดุจอาวุธกู้ชาติ...เรื่องราวการต่อสู้ทางความคิดแปลกแยกแตกต่างระหว่างมนุษย์ แม้จะเป็นการต่อสู้ในสิ่งที่ไม่สามารถบ่งชัดได้ ว่าใครผิดใครถูก หรือชี้ลงไปว่าเป็นดำเป็นขาว รวมทั้งเป็นการต่อสู้ที่ไม่มีผู้แพ้ผู้ชนะ แต่ก็เป็นการต่อสู้ของผู้ที่ต้องการจะได้มาถือครองกับผู้ที่ต้องการหลุดพ้นจากการอยู่ใต้อำนาจที่ย่ำยีบีฑา เป็นการต่อสู้ของผู้ที่หยิ่งทระนงในศักดิ์ศรีกับผู้ที่สิ้นไร้ความภาคภูมิใจในตัวเอง และเป็นการต่อสู้ระหว่างความรู้สึก ความกตัญญู ความไร้สำนึกในบุญคุณคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือคุณธรรมและมโนธรรมที่อยู่ในส่วนลึกสุดของจิตใจ!     "หิมาลายัน" นวนิยายของ "ประภัสสร เสวิกุล" ที่นำมาตีพิมพ์ใหม่ เรื่องราวการแก่งแย่งชิงดีในรั้ว อารามหลวง การช่วงชิงอำนาจ พลัง และความรักที่สะท้อนกิเลสและเบื้องลึกในจิตใจมนุษย์ แฝงด้วยความเชื่อและวิถีชีวิตของชนเผ่าแห่งอาณาจักรจูปาดาวากลางเทือกเขาหิมาลัย

ข้อมูลหนังสือ