เรื่องราวการต่อสู้ชีวิตของสีฝูกุ้ย ชาวนาชรา ผู้เกิดมาเป็นคุณชายลูกเศรษฐีแต่เมื่อผีการพนันเข้าสิง เข้าก็ผลาญทรัพย์สมบัติของตระกูลหมดในพริบตาโชคร้ายไม่ได้มาหนเดียว ฝูกุ้ยต้องทนดูมรสุมชีวิตที่เกิดขึ้นรอบตัว ทั้งพ่อ แม่ ลูก เมียที่เขารัก และสภาพสังคมที่กำลังเปลี่ยนไป ความทุกข์ทนที่จะต้องเผชิญสอนบทเรียนอันยิ่งใหญ่แก่ฝูกุ้ย ว่าสิ่งสำคัญที่าด ก็คือการมีชีวิตอยู่และใช้ชีวิตอย่างมีค่าที่สุด

ข้อมูลหนังสือ