เมื่อ "นารุเซะ" ห้าม "ซากุระ" ไว้ ขณะเธอพยายามฆ่าตัวตาย! การรู้จักกันในนาทีวิกฤตนั้นก็ทำให้ทั้งสองเกิดความรู้สึกผูกพัน นารุเซะเองกำลังรับสืบเรื่องไม่ชอบมาพากลของบริษัทขายตรงแห่งหนึ่ง และไม่น่าเชื่อว่าซากุระก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทนั้น รวมทั้งการตายของลูกค้าหลายคน! ยิ่งนานวันเรื่องราวไม่คาดคิดก็ยิ่งเปิดเผย ทำให้นารุเซะคิดหนักกับความรักที่มีต่อซากุระ ความสัมพันธ์ที่ต้องปิดบังเรื่องราวของกันและกัน พร้อมกับเผชิญถาวะกดดันหลายอย่างจะจบลงอย่างไร?

ข้อมูลหนังสือ