ชีวิตของท่านปรมหังสา โยคานันทะ ได้แสดงลักษณะถึงการโหยหาความปิติเบิกบานและความรักจากพระเจ้า ซึ่งมีอยู่ในตัวเราทุกคน คีตาแห่งวิญญาณ หลั่งเท การรับพระเจ้าในธรรมชาติ ในมนุษย์ ในประสบการณ์ประจำวัน และในจิตวิญญาณอันรู้ตื่นแห่งสมาธิ

ข้อมูลหนังสือ