ถนนจระเข้ หรือ The Street of Crocodiles เป็นรวมเรื่องสั้นชุดของบรูโน ชูลซ์
นักเขียนชาวโปแลนด์ มีทั้งหมด 13 เรื่อง แต่ละเรื่องมีความต่อเนื่องกันทางเหตุการณ์
แต่ก็มีลักษณะเป็นเรื่องสั้นคือจบในตอน เป็นเรื่องที่อ่านท้งสนุกและทั้งก่อให้เกิดการโต้เถียง
ตีความกันได้ในหลายทาง เป็นความอัจฉริยะของนักเขียนที่สร้างสรรค์ผลงานอมตะนี้ขึ้น

ข้อมูลหนังสือ