'ภาพเหมือน' เป็นเสมือนงานที่โกโกลมองเข้าไปในงานของตัวเอง เขาทำมันออกมาได้ดีอย่างถึงขนาดของความเหมือน จนในการรวมชุดประเภทรหัสคดีระดับโลกทั้งหลาย 'ภาพเหมือน' จะเป็นเรื่องหนึ่งที่อยู่ในนั้นด้วยเสมอ

จากผู้แปล ดลสิทธิ์ บางคมบาง

'ภาพเหมือน' อาจจัดเป็นทั้งวรรณกรรมกลุ่มเพื่อชีวิตและกลุ่มเรื่องลึกลับ ด้านหนึ่งสะท้อนสภาพสังคมและชีวิต เรื่องราวชนชั้นในสังคมรัสเซีย ส่วนอีกด้านหนึ่งก็ผูกเรื่องด้วยความลึกลับ ชวนขนลุกแต่ทั้งสองด้านก็ผสมผสานอย่างกลมกลืน สำหรับสำนวนการแปลของดลสิทธิ์ บางคมบาง มุ่งรักษาอารมณ์และนัยของเรื่องอย่างที่สุด รวมถึงพยายามคงรูปประโยคอันค่อนข้างซับซ้อนไว้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงลีลาของต้นฉบับเดิม 

ข้อมูลหนังสือ