รวมหนังสือซีรีส์ Resident Evil ในรูปแบบ Box Set หรูหราน่าสะสม ในชุดประกอบด้วย

- คฤหาสน์มรณะ

- แคลิแบนโคฟ

- เมืองสวรรค์สาป

- นรกใต้พิภพ

- เนมิซิส

- รหัสเวโรนิกา

- ก่อนวิกฤตมรณะ

ข้อมูลหนังสือ