จัวเยว่ ตกอยู่ภายใต้พันธนาการอันแข็งแกร่ง และทำลายสัญญาที่พวกเขาร่างไว้ด้วยมือตัวเอง แต่ ฟางหมิงเหยี่ยน จะปล่อยจัวเยว่ให้ทรมานโดยไม่สนใจได้อย่างไร? มีเพียงการทำลายกฎทุกอย่างให้แหลกละเอียด ทำให้ทั้งร่างกายและความคิดของจัวเยว่ตกอยู่ในกำมือเท่านั้น จึงจะสามารถทำให้ความรู้สึกที่ใกล้จะแตกสลายของเขานั้นกลับมามีชีวิตอีกครั้ง 

ข้อมูลหนังสือ

  • สัญญารักพันธนาการหัวใจ เล่ม 1-2
  • ผู้เขียน: Mo Qing Cheng
  • ผู้แปล: Eugene
  • สำนักพิมพ์: Mee-D
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2560
  • ISBN: 8858703655445