เรื่องเล่าในหนังสือเล่มนี้เอื้อให้เราได้สำรวจแง่มุมต่างๆ ของลักษณ์โดยไม่จำเป็นต้องลงลึกในทฤษฎีหรือข้อมูลตามตำราความตายชำแรกเปลือกผิวเผินเพื่อเผยให้เห็นว่าแก่นแท้ของมนุษย์เป็นอย่างไร หากไร้ความตายเราจะกลายเป็นเทพ และการเพิกเฉยต่อความตายก็คือการเสแสร้งอวดอ้างตัวเป็นเทพความตายมีความหมายอย่างสำคัญที่ทำให้เราเป็นมนุษย์มีเมตตากรุณา และเกิดปัญญา

สันติกโร


 

ข้อมูลหนังสือ

  • ประสบการณ์ล้ำค่าเพื่อก้าวผ่านการพรากจากของคนเก้าลักษณ์
  • แปลจากหนังสือ: The Enneagram of Death
  • ผู้เขียน: อลิซาเบธ เวกลี
  • ผู้แปล: ร.จันเสน
  • สำนักพิมพ์: มูลนิธิโกมลคีมทอง
  • จำนวนหน้า: 329 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤศจิกายน 2560
  • ISBN: 9786167102924